Regulamin

REGULAMIN SKLEPU AFTER PANTY

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego AFTER PANTY Weronika Twardowska ul.Starowiejska 31a, 43-603 Jaworzno (NIP: 6321958537, REGON: 366716114 ) pod adresem www.majtkizsosnowca.pl tel. 883228408
 2. Kontakt ze Sprzedającym można dokonać za pomocą adresu e-mail: hello@majtkizsosnowca.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 2. Sklep internetowy Majtki z Sosnowca prowadzi sprzedaż detaliczną bielizny oraz akcesoriów modowych.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Majtki z Sosnowca są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.majtkizsosnowca.pl są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia  składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail. 
 5. W przypadku gdy podane dane są nie kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, który wynosi maksymalnie 21 dni, pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. 

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Wszystkie przedmioty są szyte w naszej pracowni. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 21 dni. Jednak zwykle jest to ok 3 dni roboczych.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej/paczkomatowej Inpost.
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach dostawy. 
 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu lub za pośrednictwem płatności online Paynow. Integrator płatności Paynow obsługiwany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.
 5. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Bielizna (majtki), która jest towarem higienicznym nie podlega zwrotowi. Reguluje to art. 38 punkt 5 ustawy o prawach konsumenta. Prosimy o przemyślane zakupy.
 2. W przypadku innych produktów, konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Aby dokonać zwrotu należy się z nami skontaktować. Adres e-mail: hello@majtkizsosnowca.pl w tytule wpisując “Zwrot”. 
 3. Konsument powinien niezwłocznie wysłać towar na adres Usługodawcy. Zwracany towar należy odesłać w stanie nienaruszonym (z pełnym zestawem metek, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu). Produkt nie może nosić żadnych śladów używania oraz odbiegać od stanu w momencie jego otrzymania. 
 4. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, produkt nie podlega zwrotowi. 
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych towarów. 
 6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania zwrotu produktu.  
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: Imię i nazwisko Kupującego, Adres zamieszkania, dołączony dowód zakupu produktu (paragon, faktura), dokładne oznaczenie reklamowanego towaru, wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia; żądanie Reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady); datę wniesienia oraz podpis składającego reklamację. Takie zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: hello@majtkizsosnowca.pl, w tytule wpisując “Reklamacja”.
 2. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Reklamującego.
 3. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jest przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://majtkizsosnowca.pl/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany regulaminu Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce “Regulamin” pod linkiem: https://majtkizsosnowca.pl/regulamin/ W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.