4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.